Välkommen till Skolbiblistans wiki!

Obs! - Wikispaces läggs ner 31 juli 2018 och det innebär att även denna wiki försvinner då.

Materialet på denna wiki är flyttat till http://boktips.magnificat.se


böcker.gif
CCO Public Domain-bild från pixabay.com

I den här wikin publiceras boklistor som har ställts samman efter att en prenumerant på skolbiblistan har efterlyst en viss typ/genre av böcker på skolbibliotekariernas diskussionslista Skolbib. Våren 2016 bytte wikin namn från Skolbiblistans boktipswiki till Skolbiblistans wiki, för att även kunna rymma annat material än boktips. Om du har frågor kontakta anette.holmqvist@skolverket.se

Vad skall boktipswikin användas till? - Lägga in och söka boktipslistor och annat material

 • I första hand lägga in boktipslistor, inte enskilda boktips. Varje ny post genererar en rubrik i vänsterspalten och det blir ohanterligt om varje enskild bok får en egen post.
 • Det går också att lägga in en sida med förteckning över aktiviteter (t ex förslag på aktiviteter under Världsbokdagen)
 • Det går också att söka boktipslistor genom att använda sökverktyget Search i rutan uppe till vänster. Sökverktyget söker inte endast på listornas rubriker, utan det görs också en fritextsökning. Om du till exempel söker på ordet anorexi får du träff på listan med namnet Självskador. Ju fler listor som läggs in i wikin, desto större chans att du får träff på en sökning.

Hur du kommer igång

 • Skaffa användarid och lösenord till denna wiki genom att klicka på Join this space i rutan högst upp till höger. Om det inte lyckas kontakta anette.holmqvist@skolverket.se
 • Om du vill lägga in en ny post/artikel/boklista klicka på New Page i vänstermenyn.
 • Om du vill ändra befintlig post/artikel/boklista klicka på Edit i artikelns högra hörn.
 • Du och andra skribenter kan också kommentera artiklar genom att klicka på Diskussions-länken som finns i toppen av varje sida.

Att tänka på - innehåll och utseende

 • Lägg in boklistor (med eller utan kommentarer), inte enskilda böcker för att wikin inte skall bli ohanterlig.
 • Vill du lägga in boktips inom ett ämne där det redan finns en lista, komplettera den befintliga listan med dina boktips istället för att lägga till en ny lista - om det gäller ungefär samma genre och målgrupp (mellanstadiet/gymnasiet).
 • Skriv kort men tydlig rubrik. Om det går att hålla rubriken till en rad är det bäst. Den längre rubriken kan med fördelas skrivas som rubrik inne i själva dokumentet. Se exemplet Kvinnor länder.
 • Använd gärna typsnitt Arial och textstorlek 10. Det går inte att ändra till Arial i wikin, utan det är bra om du formaterar din text i Word innan du lägger in den i wikin. Till eventuella mellanrubriker i listorna använd storlek heading 2.
 • Försök skriva listorna snyggt med raka marginaler etc. Titta gärna på hur det är gjord tidigare till exempel rubriken Vatten
 • Sätt gärna tags (ämnesord) på dina listor. Det gör du längs ner under rubriken Optional: tags for this page och separera orden med kommatecken.
 • Här finns en lista över hittills använda ämnesord http://boktipsskolbib.wikispaces.com/tag/list
  Utgå gärna ifrån de ämnesord som redan används när du sätter ämnesord på din lista.
  Vill du lägga till nya ämnesord: tänk på att skriva dessa i plural (flickor, bilderböcker, filmer) och följa gängse normer för ämnesord! Ett förslag är att utgå från KB:s ämnesord.
 • Om du vill kan du även fylla i Optional: a note about this edit for the page history log
 • Skriv tydliga listor: Dela gärna upp titlarna efter skönlitteratur/faktaböcker, samt efter signum: Hcg, uHc, Hc osv.
 • Korrigeringar/ändringar: Om du stöter på stavfel eller felaktigheter i någon av boktipswikins listor - gå in och redigera innehållet. Detta gör du genom att först bli medlem i boktipswikin. Boktipswikins moderatorer har inte möjlighet att ta emot önskemål om korregeringar via e-post.

Materialet skall vara fritt tillgängligt för alla

Lägg inte in något som du vill ha upphovsrätten på. Listor som läggs in här skall kunna användas, bearbetas, kopieras och skrivas ut av andra i icke-kommersiella sammanhang. Se vår Creative Commons-licens: Contributions to http://boktipsskolbib.wikispaces.com are licensed under a Creative Commons Attribution Share-Alike Non-Commercial 3.0 License.

Andra boktipstjänster

Alex boktips är en betaltjänst, men det finns en gratis demo på nätet. Länk till Alex demo
Alex boktips är ett samarbete med Bibliotekstjänst.

About This Space (information från Wikispaces.com)

Your space is currently public. It can be seen and edited by everyone. As the space organizer, you may change your space's settings, look and feel or permissions and members. You can also change your subscription options.
Need Help?
For more information on how to use Wikispaces, see our help section.
Contact Us
If you need help, please contact us at help@wikispaces.com.